Minimuc Interior Design

    Working Scenery .  

 


WORKING SPACE
INTERIOR DESIGN
 


Kifisias Avenue

Athens, Greece 

(2014)
 

Design team:
Peny Bartsoka, Athanasios Farangas, Ismini Christakopoulou


Lighting: Stefanis Michailidis
Photography: Nikos Alexopoulos